Ηρ. Πολυτεχνείου 16, Καρδίτσα , τηλ: 24410 27152

Η ιστοσελίδα του Συλλόγου Λογιστών Ν. Καρδίτσας δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων πάνω σε διάφορα οικονομικά θέματα που μας αφορούν από οποιαδήποτε πηγή που μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον.

  • Την διευκόλυνση των εργασιών μας χρησιμοποιώντας τις διάφορες online υπηρεσίες που υπάρχουν.
  • Την παρουσίαση των διαφόρων συγγραμμάτων και βοηθημάτων που έχουν σχέση με το επάγγελμα.

seelfokarditsas @ gmail.com

Ενημέρωση σχετικά με το μητρώο πραγματικών δικαιούχων και τις τράπεζες

Ενημέρωση σχετικά με το μητρώο πραγματικών δικαιούχων και τις τράπεζες

Τα νομικά πρόσωπα, όταν απευθύνονται στα πιστωτικά ιδρύματα για ανανέωση λογαριασμών, επικαιροποίηση στοιχείων και γενικότερα τραπεζικές εργασίες, τους ζητείται μεταξύ άλλων, να προσκομίσουν και το αποδεικτικό καταχώρησης των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο.

Ονομα: 2021_03.20.21.pdf
Μέγεθος: 750.25 KB
Θεάσεις: 1671 Θεάσεις
Ημερ/νία: 03-21-2021