Ηρ. Πολυτεχνείου 16, Καρδίτσα , τηλ: 24410 27152

Ανακοινώσεις Συλλόγου

Προβολή:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Οι αιτήσεις για τα ΕΝΙΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙ-ΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ γίνονται πλέον με απόλυτη επιτυχία και διεκπεραιώνονται άμεσα μέσω  της ηλεκτρο-νικής πλατφόρμας https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΕΡΩΤΗΜΑ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ

Αποτελέσματα εκλογών της 21-22 Οκτωβρίου 2021

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. διοργανώνει το 1ο ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ) ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΕΠΟΧΗ: Σάββατο 05.06.21 και ώρα 10:00-15:00 Στην Κέντια (3ο Χλμ Καρδίτσας - Αθηνών) δηλώσεις συμμετοχής εδω

Τα νομικά πρόσωπα, όταν απευθύνονται στα πιστωτικά ιδρύματα για ανανέωση λογαριασμών, επικαιροποίηση στοιχείων και γενικότερα τραπεζικές εργασίες, τους ζητείται μεταξύ άλλων, να προσκομίσουν και το αποδεικτικό καταχώρησης των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο.

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. διοργανώνει ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: Πέμπτη 14.01.21 και ώρα 16:30-20:30
Η ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - Πρακτική παρουσίαση του εντύπου ΦΠΑ, με επισήμανση και ανάλυση των σημαντικών κωδικών.