Ηρ. Πολυτεχνείου 16, Καρδίτσα , τηλ: 24410 27152

Η ιστοσελίδα του Συλλόγου Λογιστών Ν. Καρδίτσας δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων πάνω σε διάφορα οικονομικά θέματα που μας αφορούν από οποιαδήποτε πηγή που μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον.

  • Την διευκόλυνση των εργασιών μας χρησιμοποιώντας τις διάφορες online υπηρεσίες που υπάρχουν.
  • Την παρουσίαση των διαφόρων συγγραμμάτων και βοηθημάτων που έχουν σχέση με το επάγγελμα.

seelfokarditsas @ gmail.com

ΕΝΙΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις για τα ΕΝΙΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙ-ΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ γίνονται πλέον με απόλυτη επιτυχία και διεκπεραιώνονται άμεσα μέσω  της ηλεκτρο-νικής πλατφόρμας https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin.

Ονομα: 27_August_2021.pdf
Μέγεθος: 201.11 KB
Θεάσεις: 1138 Θεάσεις
Ημερ/νία: 10-31-2021
Forin.gr