Ηρ. Πολυτεχνείου 16, Καρδίτσα , τηλ: 24410 27152

Forin.gr