Ηρ. Πολυτεχνείου 16, Καρδίτσα , τηλ: 24410 27152

Η ιστοσελίδα του Συλλόγου Λογιστών Ν. Καρδίτσας δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων πάνω σε διάφορα οικονομικά θέματα που μας αφορούν από οποιαδήποτε πηγή που μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον.

  • Την διευκόλυνση των εργασιών μας χρησιμοποιώντας τις διάφορες online υπηρεσίες που υπάρχουν.
  • Την παρουσίαση των διαφόρων συγγραμμάτων και βοηθημάτων που έχουν σχέση με το επάγγελμα.

seelfokarditsas @ gmail.com

Προβολή:

Πρόστιμα εκπροθέσμων περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ αγροτών

ΓΕΜΗ : Η ανάρτηση των αποδεικτικών υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών.

ΑΓΡΟΤΕΣ - Διευκρινήσεις για την υποβολή καταστάσεων απαλλασσόμενων πωλήσεων ΦΠΑ μέχρι 31.07.15

Ετήσια κατάσταση απαλλασσόμενων πωλήσεων σε excel

Και νέες επιδοτήσεις ανάρτησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.. και καλή αρχή με τις συμπληρωματικές

 Υποχρέωση και όχι επιλογή, η αναγραφή των επιδοτήσεων στο Ε-3

Υπεύθυνη δήλωση για εξόφληση των παραστατικών άνω των 500,00€ - σύνταξης της φορολογικής  δήλωσης με προσκόμιση όλων των παραστατικών.

Ο τιμοκατάλογος περιλαμβάνει τις ενδεικτικές ελάχιστες τιμές για κάθε εργασία που εκτελείται στα γραφεία των μελών, οι δε τιμές είναι ενδεικτικές και όχι υποχρεωτικές.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Απαγορεύεται σε συνάδελφο να αναλάβει να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε εργασία για φορολογούμενο, αν προηγουμένως δεν του παραδοθεί (από τον φορολογούμενο):

  • Απόδειξη παράδοσης – παραλαβής του αρχείου του, (ακόμη κι αν πρόκειται για απλή φορολογική δήλωση) και
  • Βεβαίωση μη οφειλής η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προηγούμενο συνάδελφο και να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει αμοιβές ή τα όποια οφειλόμενα τα έχει διακανονίσει με τον προηγούμενο συνάδελφο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Πόσους πελάτες μπορεί και θέλει να εξυπηρετήσει ο κάθε συνάδελφος είναι δικαίωμα του.
  • Να προστατεύσει τον προηγούμενο συνάδελφο από έναν κακό πελάτη είναι υποχρέωση του.

Γενική Συνέλευση με θέμα τη φορολογία των αγροτών

Σχετικά με τον τρόπο εξόφλησης δαπανών άνω των 500,00€