Ηρ. Πολυτεχνείου 16, Καρδίτσα , τηλ: 24410 27152

Η ιστοσελίδα του Συλλόγου Λογιστών Ν. Καρδίτσας δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων πάνω σε διάφορα οικονομικά θέματα που μας αφορούν από οποιαδήποτε πηγή που μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον.

  • Την διευκόλυνση των εργασιών μας χρησιμοποιώντας τις διάφορες online υπηρεσίες που υπάρχουν.
  • Την παρουσίαση των διαφόρων συγγραμμάτων και βοηθημάτων που έχουν σχέση με το επάγγελμα.

seelfokarditsas @ gmail.com

Προβολή:

Έως τις 30 Απριλίου 2013, καλούνται όλοι οι Λογιστές Φοροτεχνικοί να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και το έντυπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους στο Ο.Ε.Ε., αφού προηγουμένως τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες.

Το έντυπο επικαιροποίησης στοιχείων του Λογιστή Φοροτεχνικού, συνοδεύει την Υ.Δ. και πρέπει να υποβληθεί μαζί της μέχρι τις 30 Απριλίου 2013 στο Ο.Ε.Ε.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή ενημέρωση των μελών του, Ο Σύλλογος διενεργεί ημερίδα με αντικείμενο εργατικά ασφαλιστικά θέματα, το Σάββατο 20 Απριλίου 2013.

Το Σάββατο 06 Απριλίου 2013 στο Κιλκίς, θα διεξαχθεί ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Ενώσεων Λογιστών.

Είναι καιρός να απαντήσουμε στις πιέσεις της καθημερινότητας της δουλειάς μας , με κάτι διαφορετικό αντί αιτήματος για παράταση...

Η υποβολή των ΑΠΔ θα γίνεται πλέον σε μηνιαία βάση, κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα και ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ ή τον αριθμό μητρώου της επιχείρησης.

Εκδόθηκε από το ΙΚΑ η εγκύκλιος 14 με αρ. πρωτ. Ε44/140/04.03.13, με την οποία καθορίζονται οι χρόνοι υποβολής των ΑΠΔ από 01.01.13.

Σάββατο 02 Μαρτίου 2013

Σεμινάριο Φορολογίας Εισοδήματος

Forin.gr