Ηρ. Πολυτεχνείου 16, Καρδίτσα , τηλ: 24410 27152

Δήλωση συμμετοχής 9 Απριλίου 2023

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. διοργανώνει:


Κυριακή 09.04.23 και ώρα 10:00-14:30


Στο ξενοδοχείο Κιέριον (Μπλατσούκα 22 & Τζέλλα)


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Παρουσίαση - ανάλυση νέων και βασικών κωδικών, υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων φορολογικού έτους 2022.
 • Αλλαγή προθεσμιών υποβολής και έκπτωσης φόρου στην εφάπαξ καταβολή.
 • Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.
 • Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2021
 • Άρθρα 5Α - 5Β -5Γτου ΚΦΕ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ)
 • Αντιμετώπιση εφάπαξ αποζημίωσης αλλοδαπής. Νέοι κωδικοί.
 • Εκπιπτόμενες δαπάνες στα αγροτικά εισοδήματα.
 • Διαβίβαση στα MyDATA.
 • Νέες ενισχύσεις σε ασκούντες αγροτική δραστηριότητα. Νέος κωδικός.
 • Συμβολαιακή γεωργία (άρθρο 15 ν.4935/2022) - Νέοι κωδικοί.
 • Αλλαγές για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής Φ.Ε. 2022-Αφαίρεση από το εισόδημα.
 • ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 Φ2022 (ΓΙΑ Φ.Π.)
 • AΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 Φ2022

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΦΑΡΗΣ

[Πρ. Προϊστάμενος Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας Α της ΑΑΔΕ)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΒΑ

[Στέλεχος Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας Α τη Α.Α.Δ.Ε.].

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

[Λογιστής Φοροτεχνικός – Επιστημονικός Συνεργάτης Tax Ηeaven].

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: (εξοφλημένη και η συνδρομή του 2022) Δ Ω Ρ Ε Α Ν.!!!
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: 10,00€ / συμμετέχων.
ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: 140,00€ .!!!
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: 80,00€ / συμμετέχων.
ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ: Δωρεάν, εφόσον εγγραφούν και πληρωθεί η συνδρομή του 2022.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΚΤΟΣ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 30,00€ / συμμετέχων.

[Υ.Γ.: Δήλωση συμμετοχής το αργότερο έως Σάββατο μεσημέρι 08.04.23]

 

 

Please type your full name.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid email address.

Please tell us how big is your company.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Forin.gr